Time reporting, automatic driving-journal, employer ledger

As an employee you can track and register your work fast, easily, and accurately, as well as receive reminders if you forget to report your time. At the same time it will also function as an employer-ledger.

Högst upp syns datumet, ditt namn och hur många timmar du jobbat aktuell månad samt denna dag.
Här navigerar du till tidigare arbetade dagar samt dagens datum, under syns månadens datum som fylls på ju fler dagar går på månaden. Endast dagar utan tidsregistrering visas här
Här startar och stoppar du arbetsdagen samt väljer vilket projekt du lagt ner tid på just denna dag. Det går även att manuellt skriva in arbetstiderna och noteringar.
Om du fått förhinder en arbetsdag kan du klicka i det passande förhindret och klickar spara längst ner.
Har du använt ett fordon under arbetsdagen klickar du i det här så rapporteras det tillsammans med arbetstiden.

What is the progress status on the projects and how much are you employees working? As an admin you will get a clear accounting of the hours and progress.

Ha koll på vilka projekt som är i rullning eller skapa projekt.
Ha koll på de anställdas arbetstider och ställ in olika val för registrering av tid i appen.
Ha koll på firmabilarnas körsträckor och bensinkostnader.
Översikt på alla projekt och de anställdas arbetstider.

Effective

Easy to navigate

Simple to use